Kinderopvang Hollands Kroon verzorgt de tussenschoolse opvang van de                      H. Henricusschool in Hippolytushoef. 

Als het etenstijd is, komen de kinderen de klas uit en krijgen ze gelegenheid om naar het toilet te gaan. Allen zijn verplicht de handen te wassen voordat ze aan tafel gaan zitten. De tafels zijn dan gedekt door de pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Hollands Kroon. We wachten rustig totdat iedereen aan tafel zit en hebben dan uiteraard een moment stilte voor we gaan eten. De kinderen pakken hun broodtrommel en wij verzorgen het drinken. Er kan gekozen worden uit melk, optimel of thee. De kinderen zijn verdeeld over verschillende tafels. De kinderen mogen van tafel als iedereen, aan die tafel waar hij of zij zit, klaar is met eten en drinken.

Bij mooi weer gaan we buiten spelen en bij slecht weer wordt binnen getekend of geknutseld. Als de kinderen buiten gaan spelen mogen ze het kleine schoolplein niet eerder verlaten dan 13.00 uur. Dit moet gemeld worden aan de pedagogisch medewerker die buiten is om toezicht te houden.

KOSTENOVERZICHT

  • De prijs voor de tussenschoolse opvang is € 2,50 per keer, per kind.
  • U verzorgt een gevulde broodtrommel, wij het drinken.
  • Wij vragen u om uw kind geen snoep als extra mee te geven. Een gezonde snack als een blokje kaas of knijpfruit heeft onze voorkeur.
  • U kunt een strippenkaart afnemen voor 25 keer overblijven, kosten € 62,50.
  • Ieder kind heeft een eigen strippenkaart.
  • De strippenkaart blijft in het bezit van Kinderopvang Hollands Kroon.
  • Als de strippenkaart op is zal een bedrag van € 62,50 worden geïncasseerd voor een nieuwe strippenkaart.
  • Als uw zoon en/of dochter van school gaat worden de resterende strippen teruggestort op uw rekening.
  • Overblijven zonder strippenkaart is mogelijk,  de kosten zijn dan € 5,00 per keer. Dit kan contant aan de pedagogisch medewerker van Kinderopvang Hollands Kroon betaald worden.

AANMELDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

U kunt uw kind(eren) opgeven door middel van het invullen van het aanmeldformulier tussenschoolse opvang. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Siem Delver, Kinderopvang Hollands Kroon. Telefoonnummer: 0227- 59 33 92