Uw inschrijving is volledig nadat de inschrijfkosten zijn voldaan. De inschrijfkosten zijn eenmalig € 19,50 per kind. U kunt dit overmaken naar rekeningnummer NL56RABO0180538551 t.n.v. Kinderopvang Hollands Kroon. Zodra uw inschrijving binnen is en de inschrijfkosten zijn voldaan, ontvangt u een bevestiging en uitgebreide informatie.

Wij streven ernaar geheel tegemoet te komen aan uw wensen. U ontvangt van ons de plaastingsovereenkomst, de algemene plaatstingsvoorwaarden en een specificatie voor de belastingdienst waarna u de kinderopvang toeslag kan aanvragen.

Ongeveer 1 maand voor de start van uw kind op de peuterschool vindt er een uitgebreid intakegesprek met u als ouder(s) plaats. Bij dit gesprek is de pedagogisch medewerker aanwezig waar uw kind op de groep wordt geplaatst en het locatiehoofd. In dit gesprek kunt u al uw specifieke wensen kenbaar maken.

Uw maandbedrag is berekend aan de hand van 40 weken peuterschool in een jaar. Deze 40 weken worden in een maandelijks gelijk bedrag in rekening gebracht ook in de vakantieperiode. Mocht u in dit jaar de plaatsing stop zetten zal er een eindafrekening volgen over het nog te betalen bedrag.